detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, mörkläggning, välfärdsmigranter

Den nya världsordningen – 1984 är snart här!

Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa diktatur.

Agenda 2030 är en framtidsvision, en strategi och målsättning för hela FN’s verksamhet att till år 2030 etablera en ny världsordning.  En ny världsordning för en hållbar framtid för mänskligheten.

Det här innebär att år 2030 enligt den här planen så kommer i princip all individuell frihet att upphöra. Vi ska istället infoga oss i det som ska vara det bästa för oss alla.

Agenda 2030 är en detaljerad plan som innebär en styrning av alla människor på jorden in i minsta detalj för att vi ska få som de säger i agendan, ”en hållbar framtid för världen”.

Det som låg till grund för detta var ett tidigare dokument som kallas ”Agenda 21” som handlade om det 21:a århundradet. Agenda 2030 är dock betydligt mer radikal.
Det första dokumentet ”Agenda 21” utgick i första hand från miljön, att vi måste göra någonting radikalt för att rädda planeten från att gå under genom miljöförstöring, men ”Agenda 2030” tar sikte inte bara på miljön utan även på livets alla områden för alla människor.
Nu behöver man inte vara en utbildad expert för att se vart detta leder, men alltför många är avtrubbade av politisk indoktrinering som pågått i generationer.
Det här dokumentet ”Agenda 2030” som presenterades i FN i september 2015 och som beslutades skulle börja implementeras i januari 2016, beskriver tydligt de framtida planerna att omvandla världen från en värld med suveräna stater och enskilda länder till en värld under en ny världsordning under en världsregering. – Ett totalt kontrollsamhälle.

Regeringen Stefan Löfven som då satt vid makten beslutade då att Sverige ska vara ett föregångsland för att genomföra den här planen och agendan till 2030.

Enligt utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin, ”tar Sverige tillsammans med nio andra länder ett särskilt ansvar för genomförandet av Agenda 2030 och dess mål, som tillsammans skapar bättre förutsättningar för den enskilda människans liv, och får planets överlevnad. Som en av de största bidragsgivarna är vi tydliga med våra förväntningar på effektivitet och resultat”

– Publicerat i Metro 26/10-2015

Sverige går i bräschen för att genomföra detta totalitära system, och när man analyserar det här kan man dra liknelser till George Orwells ”1984”.

Den globala makteliten arbetar nämligen utifrån mottot, ”framskapa ordning genom att främja kaos!”

Ju mer kaotiskt världssamfundet ter sig, ju lättare är det att argumentera för globala lösningar och mer centralisering.

Planen ska alltså utföras utifrån fruktan och rädsla. Fruktan för miljökatastrofer och krig ska motivera människor att samlas under en världsregering som ska komma och rädda oss som en falsk Messias där all nationalism och nationell suveränitet upphör och ersätts med ett universellt samhälle under en regering, en valuta och en världsreligion. – Nationsgränser upphör under en central världsledning.

Detta arbetar man väldigt målmedvetet med nu i Sverige, och den paraplyorganisation som överser detta i Sverige och övervakar utförandet av ”Agenda 2030” är en organisation som heter ”Concord”. Concord som betyder att man har en samsyn, att man förenar de olika planerna och tillvägagångssätten för att genomföra agendan.

Alla som inte vill gå i ledband och underkasta sig agendan och planerna måste motarbetas och bekämpas till varje pris.

Däri ligger bakgrunden till att Sverigedemokraterna sticker ut från alla de andra partierna.

Det som för ett par generationer sedan var en självklarhet, att Sverige tillhör det svenska folket har idag blivit tabu för alla partier utom Sverigedemokraterna.

Som exempel, för att påvisa hur Sverigedemokraterna inte hör hemma i denna agenda kan man ta upp att just Concord i somras under Almedalsveckan höll en paneldebatt, där man bjöd in representanter för alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna måste med alla medel hållas utanför debatten och diskussionerna kring agendan och planerna för dess genomförande. Just för att Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti som vill värna om Sverige som nation och dess suveränitet. – Vilket alltså inte går ihop med agendan, att avskaffa nationen Sverige för att kunna föra in Sverige i den globala ordningen.
Planen backades upp av framför allt två personer i FN när den lanserades 2015.

Dels talade då President Barak Obama sig varm om den här planen där han sa: ”Agenda 2030 är modern historias största enskilda händelse” President Barak Obama är alltså en ivrig förespråkare för den globala världsordningen. – En sann globalist.

Den andre personen vi ska uppmärksamma är Påven Franciscus som var speciellt inbjuden till FN för att presentera ”Agenda 2030”. Där han uttryckte förhoppning att denna agenda skulle lyckas genomföras och han önskade den all framgång för att främja mänsklighetens överlevnad. Påven var speciellt utsedd och inbjuden av FN, som den interreligiösa ledaren i planen för ”Agenda 2030”.
”Agenda 2030” innefattar att det bara ska finnas en världsreligion, och det är Påven som utsatts till ledare för att genomföra den planen. Kanske är det därför han är så mån om att lyfta fram Islam som en fredlig religion, Islam som redan i sin grund kräver total underkastelse, en förutsättning för att genomföra en totalitär världsregering med en totalitär världsreligion.

Nationalism och individualism är grunden för att demokrati ska fungera, så för att globalism och den nya världsordningen att fungera måste man först avskaffa nationalism, patriotism och individualism.

Feminism och vänsterrörelse, kommunism och sexuella frigörelsegrupper som utför en hetsjakt på vita män för att demonisera mannen och den manliga individen. Detta gör män fega för att visa manlighet och maskulinitet vilket i sin tur leder till en ovilja att försvara landet i händelse av konflikt.
Grupper som ska undervisa våra förskolebarn om kön och sexualitet.
Man fokuserar på absurditeter som sexuella avvikelser, HBTQ mm.
Man leder in barn redan i förskoleålder att vara könlösa och opersonliga, man vänjer av barn i ett tidigt stadium bort från individualitet och självmedvetenhet.

En av orsakerna till den ökande invandringen av människor från tredje världen, Mellanöstern och Afrika är således ett sätt att skapa just detta kaos som ska främjas, och här kommer handelsavtal som ”Barcelonaavtalet” och ”Rabat-processen” in.

Dessa är handelsavtal och inte någon direkt orsak till den ökande fria invandringen, utan indirekta.

Genom dessa handelsavtal är det möjligt att skapa lagar om handel och fri rörlighet som inte varit möjliga att skapa utan att dessa handelsavtal först skapats. Dessa avtal bildar de avtal på vilka framtida lagar och avtal vilar.

Avtalen är riktade just till Mellanöstern och Afrika av flera anledningar, men först och främst för att där finns miljoner människor att flytta på. Det blir ett folkutbyte. Detta folkutbyte finns beskrivet i ett antal FN rapporter.

Att låta bli att utvisa invandrare som våldför sig på landet och folket, och som tillåts suga ut resurserna visar väldigt entydigt på att Sveriges regering har hängett sig åt agendan och att skapa det behövliga kaos för att folket så småningom i rädsla och skräck ska gå med på de ”lösningar” som sedan presenteras, globala lösningar som sätter oss i total diktatur och där vår frihet helt tas ifrån oss.

Sverige har avvecklat försvaret och gjort polismakten tandlös.

Vi ser ett långt mer framskridet kaos av den här agendan i England, med massiva muslimska demonstrationer, enorma grupper som tar över stadsdelar och gator, moskéer som byggs i rasande takt, våldtäktsgrupper som nu åtalas för att alternativa media lyckats få fram dessa i allmänhetens ljus. Innan detta skedde pågick dessa våldtäkter på unga flickor i så låg ålder som 9-11 åringar i närmare tio år utan att polis eller regeringen i England gjorde någonting, men efter offentlighetens press har de tvingats till åtgärder som man annars inte hade tagit, och man har försökt fängsla och åtala den man som varit ledande i att få fram detta i offentligheten, Tommy Robinsson.

Det vi ser hända i landet, med ökad brottslighet, ökade våldtäkter, ökade antal mord och lägre eller inga straff och inga utvisningar är helt enligt planerna för att skapa det nödvändiga kaos som behövs för att skapa de förutsättningar som globalismen kräver för att kunna genomföras.

Vi ser en kris som vi inte får tala om, inte protestera mot eller sätta oss emot.

Det sken regeringen ger av att vilja begränsa invandringen är en chimär, en lögn och genom att bolla med siffror och statistik och begränsa den information vi får genom en kontrollerad media ges skenet att man arbetar med att begränsa invandringen som i realiteten bara ökar.

Nästa steg i agendan, det som slutgiltigt kommer att avveckla Sverige som nation är det avtal som planeras att skivas på i december i år 2018.
”Global compact for safe, orderly and regular migration.” Sverige begår Självmord – Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk.

Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: Få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle. – Ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas.

Det nya avtalet ”Global compact for safe, orderly and regular migration.” som alltså ingår i ”Agenda 2030” skiljer inte på flyktingar och ekonomiska migranter, EU-migranter eller så kallade bankomat-migranter.

Alla är välkomna att passera våra gränser och det innebär i realitet att våra gränser upphör. Landet dör som suverän nation och uppslukas av den globala agendan. Det kommer beröva svenska folket all frihet och trygghet.

Yttrandefriheten blir ett minne blott och motståndare som jag, kommer med stor säkerhet att fängslas om jag fortsätter informera, protestera och upplysa. Mina rättigheter att samla och sprida information enligt FN’s 19:e artikel om mänskliga rättigheter kommer att tas bort.

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”
– FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19.
Denna rättighet kommer då att tas ifrån oss och begravas tillsammans med alla andra rättigheter och friheter, med nationalismen, patriotismen och individualismen.
De nya reglerna som Sverige skriver på i detta avtal tar bort alla rättigheter samtidigt som de aktivt förhindrar att man reglerar invandringen.

Det är en medveten strategi som pågår, som ska skapa kaos och rädsla. Det kaos som ska motivera argument för en global styrning, en diktatur.

Det är fruktan för miljöförstöring och krig som driver på utvecklingen av en global diktatur.

Demokrati går inte att förena med ett universellt samhälle och en världsdiktatur. Häri ligger orsakerna till att inga partier vill samarbeta med Sverigedemokraterna. 

Nationalismen och nationernas suveränitet ligger till grund för demokratin, och det som sker nu är att Sveriges demokratiska system håller på att upplösas. 
I Sverige står i grundlagen att all makt utgår från folket, men det håller på att urholkas och avvecklas i rasande fart.
80 procent av KD’s väljare, och över 70 procent av moderaternas väljare vill se ett samarbete med Sverigedemokraterna för att kunna skapa en alliansregering och därmed avsluta Stefan Löfven, Annie Lööf, miljöpartiet och vänsterns makt över landet.

Men detta struntar både Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor blankt i. De struntar i folkets vilja.

Makten utgår inte längre från folket. Folkets röst är en illusion.

Makten utgår från den globala agendan att skapa en central diktatur. En agenda som våra partiledare överlåtit sig till att följa.
Den mest makthungriga och farligaste partiledare vi har i landet i dagsläget är Annie Lööf, medlem av den Trilaterala kommissionen och Bilderberg-gruppens skötebarn.

Svenskar blir nedvärderade till andra klassens invånare medan de ”nya” svenskarna utan patriotism eller känsla för landet Sverige som suverän nation kommer att ta över.


 

Läs mer på Rosa Traktorn: Demokrati, globalism & diktatur – Agenda 2030 och Sverige

 


 

GCM


 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s