demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, islamisering, mörkläggning, migpol, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Migration är en mänsklig rättighet

FN´s migrationspakt handlar INTE om flyktingar som flyr från förföljelse, eller deras rätt till skydd under internationell lag.

 

Istället propagerar avtalet att migration – av vilken anledning som helst – är något som bör främjas, stöttas och skyddas.

 

FN:s medlemsstater ska inte bara öppna sina gränser för världens migranter, utan också hjälpa dem att välja och vraka bland länder genom att erbjuda dem omfattande information om varje land som de kanske önskar att flytta till.

Nästan alla FN:s medlemsstater, förutom USA, Österrike, Australien, Kroatien, Ungern och kanske även Tjeckien och Polen, förväntas skriva under avtalet.

 

Avtalet är uppdelat i 23 punkter.

 

Mål nummer tre, till exempel, föreställer sig främjandet och möjliggörandet av migration genom ett antal medel. De undertecknade staterna åtar sig att:

”Lansera och offentliggöra en centraliserad och offentligt tillgänglig nationell hemsida för att göra information tillgänglig om regelbundna migrationsalternativ, till exempel immigrationslagar och regler som är specifika för landet, visumkrav, ansökningsformalia, avgifter och växelkriterier, krav för arbetstillstånd, yrkesmässiga kvalifikationskrav, referensbedömningar och likvärdigheter, utbildningsmöjligheter samt levnadskostnader- och förhållanden, för att migranternas beslut ska vara välinformerade.”

 

Man ser framför sig att servicenivån för att underlätta ytterligare migration också är hög. Länderna uppmanas att:

”Etablera öppna och tillgängliga informationspunkter längs relevanta migrationsrutter som kan hänvisa migranter till barnkänsligt och könsanpassat stöd och rådgivning, erbjuda möjligheter för att kommunicera med konsulära representanter från ursprungslandet och tillgängliggöra relevant information, inklusive om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, passande skydd och assistans, alternativ och vägar för regelbunden migration, och möjligheter att återvända, på ett språk som personen i fråga förstår.”

När migranterna har anlänt på den valda destinationen så åtar sig de undertecknade länderna att:

”Förse nyanlända migranter med riktad, könsanpassad, barnkänslig, tillgänglig och omfattande information och juridisk vägledning om deras rättigheter och skyldigheter, inklusive om nationella och lokala lagar, arbets- och uppehållstillstånd, statusanpassningar, registrering hos myndigheter, åtkomst till rättsväsendet för att göra anmälningar om kränkningar av rättigheterna, samt tillgång till grundläggande tjänster.”

 

Gränser må existera i teorin, men FN – som består av nästan alla regeringar i världen – arbetar hårt för att få dem att försvinna i praktiken.

 

Enligt avtalet måste det också vara möjligt för migranter att realisera ”fullt inkluderande och social sammanhållning” i sina nya länder (mål 16). Detta betyder bland annat att länderna måste:

 

”Främja ömsesidig respekt för kulturerna, traditionerna och sederna hos destinationssamhällena och hos migranterna genom att utbyta och implementera bästa praxis för integrationsmetoder, program och aktiviteter, inklusive sätt för att främja acceptans av mångfald och underlätta social tillhörighet och inkluderande.”

Alla kulturer är likvärdiga och måste respekteras likvärdigt.

 

Detta betyder förmodligen att traditionen av kvinnlig könsstympning, som nästan alla somaliska kvinnor är med om i Somalia, måste erkännas i London och Paris som förtjänt av ”ömsesidig respekt” på samma sätt som det skulle vara i Mogadishu.

 

I avtalet räknar man också upp arbetet som staterna måste påbörja för att rätta sig efter migranternas behov. ”Nationella … policymål angående inkluderandet av migranter i samhällen, inklusive om arbetsmarknadsintegration, familjeåterförening, utbildning, icke-diskriminering och hälsa” bör utvecklas.

Dessutom bör värdlandet underlätta ”åtkomsten till skäligt arbete och anställning för vilken de är mest kvalificerade, i enighet med lokal och nationell arbetsmarknadsefterfrågan och kompetensförsörjning.”

Med andra ord, nyanlända migranter i till exempel Europa bör ha samma, eller i alla fall mycket lika rättigheter till utbildning, arbetsmarknad och sjukvård som européer som har jobbat hårt och betalat skatt i ett halvt århundrade för att få tillgång till samma saker. Européerna kommer så klart behöva betala för allt detta med sina skattepengar.

Författarna av avtalet förväntar sig uppenbarligen inte att detta kommer tas särskilt väl emot av befolkningen.

Avtalet signalerar tydligt att all motsättning mot agendan kommer att vara oacceptabel och att de undertecknande staterna kommer att arbeta för att skingra ”missvisande narrativ som genererar negativa uppfattningar av migranter.”

För att göra detta mål till en verklighet så åtar sig de undertecknande staterna först att:

”Främja självständig, objektiv och kvalitativ rapportering av mediekanaler, inklusive internetbaserad information, inklusive genom att göra medieanställda känsliga för och utbilda inom migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etisk rapporteringsstandard och annonsering och sätta stopp för fördelning av offentliga medel eller materiellt stöd som på ett systematiskt sätt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter, i full respekt för pressfriheten.” (Mål 17)

Detta är Orwell på steroider.

Nästan alla FN:s medlemsstater kommer alltså att skriva under ett avtal där det står att mediekanaler som inte håller med om regeringens politik inte kommer att vara berättigade till statlig finansiering?

Utöver detta så hävdar man att avtalet skrivs ”i full respekt för pressfriheten”, som om det skulle få en att faktiskt tro på det.

För det andra så åtar sig de undertecknande staterna att:

”… eliminera alla former av diskriminering, fördöma och motarbeta uttryck, handlingar och manifesteringar av rasism, rasdiskriminering, våld, främlingsfientlighet och relaterad intolerans mot alla migranter enligt den internationella människorättslagen.” (Mål 17)

Avtalet erbjuder inga definieringar av vad som utgör ”rasism” eller ”främlingsfientlighet” i detta sammanhang.

Vad är ”relaterad intolerans”?

Är kritik mot FN:s migrationspolitik till exempel ”intolerans”?

 

Migration är en mänsklig rättighet

 

Märkt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s