demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, islamisering, mörkläggning, migpol, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Migration är en mänsklig rättighet

Mediekanaler som inte håller med om regeringens politik inte kommer att vara berättigade till statlig finansiering. Detta är Orwell på steroider.

demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, mörkläggning, migpol, svensk politik, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

106 955 BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND T O M OKTOBER

Migrationsverket rapporterade 1 november att man har beviljat 106.955 uppehållstillstånd. 65.796 asylflyktingar och anhöriga (16.796 asylflyktingar o 49.028 anhöriga). 65.796 st asylflyktingar och anhöriga motsvarar tex 1 Östersund.

demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, mörkläggning, migpol, svensk politik, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Sverige beräknas bevilja 135 000 uppehållstillstånd under 2018

Sverige har gett uppehållstillstånd till 3 ggr fler asylsökande än Norge, Danmark och Finland TILLSAMMANS - bara i år! Sverige har gett uppehållstillstånd till 20 gånger fler än Norge och Danmark, och 10 gånger fler än vad Finland gjort, hittills i år.