demografi, detnyaSverige, Etnifiering av samhället, Eurabien, folkutbyte, islamisering, mörkläggning, migpol, välfärdsmigranter

2017 delades 136.000 uppehållstillstånd ut, varav 97.000 var antingen flyktingar eller anhöriginvandrare – samtidigt vill 6 av 10 att vi ska ta emot ”betydligt färre flyktingar”

2017 delades 136.000 uppehållstillstånd ut, varav 97.000 var antingen flyktingar eller anhöriginvandrare. EU´s miniminivå???