EPval2019, EU, swexit

Överlämna inte EU-politiken åt federalisterna

Runt millennieskiftet låg Sveriges EU-avgift på 10-15 miljarder kronor per åt, netto. Prognosen för 2018 är 26,6 miljarder, alltså kompenserat för återflödet av pengar tillbaka till Sverige. Detta kommer snart att öka till ungefär 40 miljarder i och med att Sveriges ”rabatt” (!?) ska avskaffas och avgifterna från Storbritannien måste kompenseras.