detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, islam i Sverige, islamisering, mörkläggning, svensk politik, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Vad innebär egentligen detta FN-avtal om migration som Sverige ämnar skriva under 10 december?

När det gäller resolutioner i Generalförsamlingen verkar det oftast vara en ren regeringsfråga, eller rent av en fråga för ansvarigt departement. Riksdagen röstar inte om FN-resolutioner, det är först om/när en resolution ligger till grund för svensk lagstiftning som riksdagen röstar om den svenska lagändringen.

detnyaSverige, islam i Sverige, islamisering, svensk politik, Sverige anno 2018

Antidemokratiska värderingar tolereras i de etablerade partierna i jakten på väljare

Antidemokratiska värderingar tolereras i de etablerade partierna i jakten på väljare. Hela 7-klövern är i stort sett infiltrerade av islamister. Vem bryr sig egentligen om värderingar? Det enda som betyder något är makt och pengar.

detnyaSverige, islam i Sverige, islamisering, svensk politik, Sverige anno 2018

Hur lätt är det att kapa ett politiskt parti?

Hur lätt är det att kapa ett politiskt parti? Svenska partier lider sedan länge av sjunkande engagemang, ett allt lägre intresse för ideellt arbete. Det gör dem mindre motståndskraftiga.