Kriminalvården

Kriminalvården går back med 400 miljoner i år

Kriminalvårdens budgetunderskott beräknas landa på 400 miljoner kronor i år. Enligt myndigheten är underskottet så stort att man nu kan tvingas att göra nedskärningar i kärnverksamheten i form av minskade rehabiliteringsåtgärder.