detnyaSverige, islam i Sverige, islamisering, kvinnoförtryck

Islamvurmande MSM underminerar det sekulära samhället

Man kan på goda grunder ifrågasätta det lämpliga i att en människa som lider av vidskepliga vanföreställningar som att hon ådrar sig en högre makts vrede om hon inte virar in sitt huvud i ett tygstycke, arbetar inom vård och medicin.