Sverigedemokraterna

Prima Victoria – SD’s bakgrund

Boken fokuserar primärt på de tidiga mödosamma och tongivande åren när partiet etablerades nationellt och fick sitt genomslag både medialt samt parlamentariskt. Boken är en fullmatad översikt över partiets historia från starten 1988 till 1995. Partiets tidiga år beskrivs i kronologisk ordning.