demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, islamisering, mörkläggning, migpol, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Migration är en mänsklig rättighet

Mediekanaler som inte håller med om regeringens politik inte kommer att vara berättigade till statlig finansiering. Detta är Orwell på steroider.

detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, Global compact for safe, orderly and regular migration, islam i Sverige, islamisering, mörkläggning, svensk politik, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

Vad innebär egentligen detta FN-avtal om migration som Sverige ämnar skriva under 10 december?

När det gäller resolutioner i Generalförsamlingen verkar det oftast vara en ren regeringsfråga, eller rent av en fråga för ansvarigt departement. Riksdagen röstar inte om FN-resolutioner, det är först om/när en resolution ligger till grund för svensk lagstiftning som riksdagen röstar om den svenska lagändringen.

demografi, detnyaSverige, Eurabien, folkutbyte, mörkläggning, migpol, svensk politik, Sverige anno 2018, välfärdsmigranter

106 955 BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND T O M OKTOBER

Migrationsverket rapporterade 1 november att man har beviljat 106.955 uppehållstillstånd. 65.796 asylflyktingar och anhöriga (16.796 asylflyktingar o 49.028 anhöriga). 65.796 st asylflyktingar och anhöriga motsvarar tex 1 Östersund.