val2018, valfusk2018

Det har uppstått en tystnadskultur kring rösträkningen.

SVT har kontaktat flera tjänstemän på länsstyrelsen i Stockholm för att ställa frågor om hur myndigheten egentligen rättat felen i rösträkningen som man upptäckt. Men de tjänstemän vi söker vill inte prata öppet med oss om det. Det har uppstått en tystnadskultur kring rösträkningen. Tjänstemännen säger att de är ombedda att hänvisa till presschefen.